gft-afval

Wat mag wel en wat mag niet bij het gft-afval?

gft-afval

Gft-afval (anno 2019) is keuken- en tuinafval dat afkomstig is van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval, dus ook vlees- en visresten, bereide etenswaren, enz. en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit niet-houtig, fijn materiaal. Het kan perfect gerecycleerd worden door de verwerking tot compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Tot 2019 werd er bij de burgers nog geen selectieve inzameling van vlees- en visresten georganiseerd. Vlees- en visresten hoorden bij het restafval. In de nasleep van allerlei voedselcrisissen is er beslist om met het gft-afval geen vlees- en visresten mee in te zamelen. In 2000 trad er bovendien een Europese Verordening in voege die een specifieke verwerking oplegde voor alle bijproducten van dierlijke oorsprong, waaronder ook keukenafval, dat vlees- en visresten bevat. Alhoewel compostering in de praktijk een zeer adequate verwerkingsmethode is voor dit soort afval, werden met deze regelgeving niet haalbare randvoorwaarden aan de compostering opgelegd. 

Recent onderzoek heeft (nogmaals) aangetoond dat de verwerking van vlees- en visresten via de Vlaamse composteerinstallaties veilig is. Dit is bevestigd met een erkenning van de OVAM.

Wat mag er WEL bij het gft-afval (sinds 1 januari 2019)

 • Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen 
 • Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
 • Broodresten
 • Koffiedik, papieren koffiefilter
 • Papier van keukenrol
 • Noten, pitten
 • Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)
 • Vaste zuivelproducten
 • Eieren, eierschalen
 • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)
 • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond)
 • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout 
 • Mest van kleine huisdieren

Wat mag NIET bij het gft-afval (sinds 1 januari 2019)

Belangrijke topics bij het thema gft-afval: 

> Ontdek meer over het professionele composteerproces

> Aangepaste gft-sorteerwijzer vanaf 1 januari 2019. Ontdek hier de gft-sorteerwijzer

> Waarom mag iets wél en iets anders niet bij het gft-afval? Experts geven meer duiding Ontdek het antwoord in verschillende expert-video's

> Ontdek hier een tiental veelvoorkomende vragen en antwoorden (FAQ's) over de uitbreiding van de gft-definitie

> Composteerbare kunststoffen worden niet toegelaten bij het gft-afval in Vlaanderen. Lees hier meer