Vlaco's demoproeven

Vlaco-producten zijn kringloopproducten die lokaal geproduceerd zijn, vaak met groen- of gft-afval en organische reststromen vanuit de eigen gemeente. Elk jaar vinden specifieke demoproeven plaats. Niet alleen bij openbare groendiensten, maar ook naar volkstuinen, hogescholen en landbouwbedrijven. Vanaf dit jaar voegen we graag ook tuinaannemers toe aan de demogroep. 

Waarom demoproeven? 

Het belang van duurzaam groenbeheer en een gezonde bodem zijn gekend. Vlaco-producten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 
Met de demoproeven krijg je de kans om de toepassingsmogelijkheden van Vlaco-compost ontdekken en nieuwe producten te testen zoals moestuincompost en verbeterde potgrond. Ook pellets gedroogd digestaat (Vlaco-fertil) behoort tot één van de mogelijkheden: dit wordt verkregen door het ingedroogde digestaat (al dan niet na scheiding van de dunne fractie), te mengen met andere organische bestanddelen en te persen. Als eindproduct van de vergisting is het nog een vrij onbekend, en onterecht onbemind, product.  
Daarnaast bewezen deze demoproeven in het verleden een belangrijke evaluatie- en terugkoppelingstool te zijn die de Vlaco-leden toestaat nog betere producten te maken.

Interesse? Stel je kandidaat! Inschrijven kan steeds via het contactformulier op onze website, tav Maxim Rooseleer. 

Hoe gaan de demoproeven praktisch in hun werk? 

De bedoeling is om de Vlaco-producten toe te passen in de praktijk. Dit kan de aanleg of onderhoud van een grasveld, bloemperken, bloembakken, moestuin- of andere percelen, … zijn. 

We pakken het semi-wetenschappelijk aan: waar mogelijk vergelijken we de behandeling van Vlaco-producten met een blanco of een traditionele veen-gebaseerde of minerale bodemverbeteraar of meststof. Vlaco zorgt voor de begeleiding van deze projecten: 

  • contacten met de leveranciers
  • hoeveelheid toe te passen bodemverbeteraar of meststof
  • onderwerken of niet,… 

In ruil vragen we om foto’s te maken van de toepassingen en een tussentijdse en een finale enquête in te vullen. Hiermee kunnen we het verloop opvolgen en producten bijsturen, indien nodig. Uiteraard ontvang je steeds alle communicatie hierover. 
 

 

Ontdek meer over voorgaande demoproeven van Vlaco

Benieuwd welke demoproeven we de voorbije jaren uitrolden? 

> Ontdek meer over de demoproeven van 2019

> Ontdek meer over de demoproeven van 2020

Neem deel aan Vlaco's demoproeven

 

Meer weten over de producten? 

Meer weten over Vlaco-compost

Meer weten over digestaat