Wist je dat de Vlaming gemiddeld 24 % van zijn organisch afval thuiscomposteert?

... dit en veel meer ontdekte Vlaco na een grootschalig onderzoek bij 1000 Vlamingen. 

Thuiscomposteergedrag van de Vlaming

Hoe zit het met het thuiskringloopgedrag van de Vlamingen? Hoe goed passen wij in Vlaanderen kringlooptechnieken toe -  én zijn we daarmee impliciet ook goed bezig voor de biodiversiteit, het milieu en de kwaliteit van onze (tuin)grond? Vlaco liet er in 2018 een onderzoek naar uitvoeren door onderzoeksbureau MAS. Vlaco’s thuiskringloop-experten Elfriede Anthonissen en Kristof Van Stichelen geven hun eerste reacties bij de resultaten. 

Resultaat 3:

Het percentage van wat men thuis composteert, varieert sterk. Ook hier speelt wellicht perceptie mee. Maar wie thuiscomposteert, zegt gemiddeld 24 % van al de organische resten thuis te composteren (en verwerkt andere resten ongetwijfeld met nog wel wat andere kringlooptechnieken). Dit ingeschatte cijfer ligt een pak hoger dan het cijfer dat de overheid inschat. 

Bestemming van organisch afval in Vlaanderen

De bestemming van het organische afval in Vlaanderen

 

Reactie Team Thuiskringlopen Vlaco vzw op resultaat: 
 

Afbeelding verwijderd.
Team Thuiskringlopen Vlaco

Kristof: “Organisch afval, dat is gras, snoeihout, ander tuinafval, keuken- en kookresten. Dat 1/4de van het organische afval thuis gecomposteerd wordt, is een positiever resultaat dan verwacht. Daarbovenop wordt nog eens 40 % ingezameld voor professionele verwerking. Jammer dat toch nog 30 % van al het organische afval geen nuttige eindbestemming krijgt.  
Het percentage mensen dat wil starten met thuiscomposteren is vijf keer groter dan het percentage afhakers. 15 % van de niet-composteerders wil er in de toekomst mee starten en dit om ecologische of financiële redenen en slechts 3 % van de thuiscomposteerders wil hier wegens tijdsgebrek of ‘mislukking’ mee stoppen in de toekomst. Het onderzoek wijst ook uit dat het voornamelijk de jongere leeftijdscategorieën (van 18 tot 35 jaar) zijn, die niet weten dat je regelmatig de composthoop moet mengen of dat je een goede mix moet hebben tussen groen en bruin materiaal. Dat verklaart volgens mij ook waarom in de groep van thuiscomposteerders die problemen ondervinden, de groep < 35 jaar dubbel zoveel vertegenwoordigd is dan de groep > 56 jaar. Thuiscomposteren is alvast geen bevlieging.  12 jaar zijn de thuiscomposteerders gemiddeld al bezig met thuiscomposteren, en om en bij de 16 % van de thuiscomposteerders doet dat zelfs al meer dan 20 jaar. We zullen blijven inzetten op informatieverspreiding zowel via onze digitale kanalen als via infoavonden over composteren om de slaagkansen op kwaliteitsvolle thuiscomposteren te verhogen.”  

Meer weten over het Vlaamse thuiskringloopgedrag ? 

Lees hier meer

 

Meer weten over Thuiskringlopen?

Lees hier meer over Thuiskringlopen. 

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018