Wie ’s winters mulcht, is ’s zomers blij:-)

Mulchen met bladeren

Het is herfst. Overal vallen kleurige boombladeren naar beneden en de bladeren van heel wat vaste planten beginnen langzaam te verwelken. De moestuinbedden en de open plekken in je siertuin met die bladeren afdekken is zinvol om je bodem te beschermen, te verbeteren én te verrijken tijdens de wintermaanden.


Waarom je bodem in de winter beschermen met mulchmateriaal? 

In de winter zijn er meestal minder planten (in de moes- en siertuin, maar ook in de fruittuin). Een kale bodem is – zeker in najaar en winter – kwetsbaar. Regen en wind hebben vrij spel. Zonder beschermend laagje er bovenop kan ook bodemerosie optreden. Dit is nefast voor de bodemstructuur en het wegspoelen van voedingsstoffen. Een slechte bodemstructuur betekent vaak dat de bodem inklinkt, wat resulteert in minder zuurstof en minder bodemleven. De beste manier om de bodem te beschermen en verbeteren, is deze jaarrond begroeid te laten. In de moestuin kan dat bijvoorbeeld met groenbemesters of met groenten die vlot de Belgische winter aankunnen (veldsla of wortelen).

Mulchen met bladeren

Als begroeiing niet lukt, dan is bedekking met organisch materiaal een andere optie, en dan het liefst met wat je vindt in je eigen tuin. Dat kan bijvoorbeeld grasmaaisel zijn (het gras van je laatste gazonmaaibeurten kan in oktober als herfst- en wintermulch worden aangebracht) of compost. Maar hét najaar-mulchmateriaal bij uitstek is uiteraard het herfstblad. Je kan mulchen met bladeren van bijvoorbeeld wilg, linde, es, populier, hazelaar. Herfstig boomblad breekt makkelijk en snel af. In de wintermaanden zal het mulchmateriaal door de bodemorganismen in je grond worden ondergewerkt. 

Sommige boombladeren (bv. eik, beuk, okkernoot …) hebben de reputatie dat ze de grond wat ‘verzuren’, dat ze tijdens de afbraak een stof produceren die de groei van zaailingen en jonge planten zou onderdrukken of dat ze wat traag afbreken (en dat ze tegen de start van het nieuwe tuinseizoen nog niet helemaal ‘weg’ zijn). Vlaco voert momenteel een aantal proeven uit om te testen in welke mate deze bezorgdheden en veronderstellingen effectief een bepalende rol spelen in de praktijk van een moes- en siertuinsituatie. Hou zeker onze socials in de gaten voor de resultaten van dit onderzoek (najaar 2022).

Maar ook hier is diversiteit de oplossing! Als je verschillende bladsoorten door elkaar mengt en als mulch gebruikt dan zal je geen problemen ondervinden.  
 


Ontdek meer over de kringlooptechniek mulchen

Wat is mulchen en wat doet het?