Werkgroep SELOVA - serreloof valorisatie

De verwerking van serreloof is momenteel een belangrijk topic. Binnen de operationele groep SELOVA (serreloof valorisatie) worden er twee pistes bekeken. Zo wordt er enerzijds onderzocht of het mogelijk is om serreloof te verwerken door het toepassen van een boerderijcompostering. Anderzijds wordt er gezocht naar mogelijke toepassingen van serreloof in de bio-economie. Binnen de operationele groep gaan we in dialoog met zowel telers als bedrijven uit de bio-economie om hun noden en struikelpunten te achterhalen en noden op elkaar af te stemmen.
Tijdens deze derde werkgroep stellen bedrijven uit de bio-economie hun ervaringen met het verwerken van serreloof voor. Zo zullen een medewerker van een professioneel composteerbedrijf en een producent van bio-materialen aan het woord komen. Telers kunnen met hen in dialoog gaan om hun noden op elkaar af te stemmen. Daarnaast worden de knelpunten en opportuniteiten rond het aspect bio-economie voorgesteld en wordt een update gegeven over de kosten/baten analyse van het project C-Martlife. Ten slotte zullen de lopende proeven binnen SELOVA overlopen worden en zal Pro Natura afsluiten met een korte introductie en optionele rondleiding.

PROGRAMMA

14:00u  Inleiding Selova
              Getuigenis van een professioneel composteerbedrijf
              Update kosten/baten analyse vanuit C-martlife
              Bio-economie - technisch aspecten, knelpunten en opportuniteiten
              Voorstelling Circular Matters
              Update over lopende proeven binnen SELOVA
              Pro Natura - korte introductie
15:30u  Optionele rondleiding Pro Natura
16:00u  Einde

DATUM              Dinsdag 22 november 2022 - 14:00u tot 16:00u

LOCATIE            Pro Natura, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal

INSCHRIJVING  https://www.proefcentrum.be/form/werkgroep-selova

 

t