Wereldbodemdag 2021: over bodemverzilting, bodemproductiviteit én de kracht van compost, bodemdiversiteit en ecosystemen.

Op 5 december is het Wereldbodemdag. Daar maken wij bij Vlaco meteen een hele Wereldbodem-week van! World Soil Day is een initiatief van de Verenigde Naties dat de goede zorg voor de bodem extra in de kijker wil zetten. 

Het thema voor Wereldbodemdag 2021 is "Stop bodemverzilting, stimuleer bodemproductiviteit". Het doel is bewustzijn creëren over het belang van gezonde ecosystemen voor ieders welzijn, door te wijzen op de gevaren van verzilting van de bodem. Bij Bodemverzouting of bodemverzilting wordt de bodem in de loop der tijd zouter. Dit kan door de aanvoer van water met opgeloste zouten bij gebrek aan zoet water, of door een groot neerslagtekort. Klimaatveranderingen zullen naar verwachting leiden tot grotere verzilting in de zomer. De bodem wordt minder vruchtbaar waardoor ook de planten afzien. 


Compostgebruik, natuurlijke bemesting en thuiskringlooptechnieken: onontbeerlijke elementen voor een gezonde bodem!

Het gebruik van compost draagt letterlijk en figuurlijk heel wat bij aan een gezonde bodem. Voldoende organische stof is essentieel om een vruchtbare bodem te hebben of te houden. Ook bij het voorkomen en indijken van gevolgen van klimaatsverandering, langdurige droogte, verzilting en erosie toont compostgebruik zijn nut. Daarnaast heeft het ook voordelen op het gebied van onder andere de bodembiodiversiteit. Ook thuiskringlooptechnieken zoals mulchen, met compost of met tuinresten, zijn een absolute weldaad voor de bodem. Het organisch materiaal waarmee gemulcht wordt, stelt daarbij al zijn waardevolle voedingsstoffen terug ter beschikking aan de bodem en de bodemorganismen. De kringloop sluit zich. Tot slot heeft ook het gebruik van duurzame meststoffen, zoals digestaat, een zeer positief effect op de bodemkwaliteit. 

Een week lang inspirerende bodemcontent via onze social media-kanalen!

In de week van 6 december posten we ter gelegenheid van de Wereldbodemdag elke dag inspirerende bodemcontent! Van een diepte-interview over het belang van de bodemkwaliteit in de boomkwekerij, over recente onderzoeken over compostgebruik in de aardappelteelt, we zoomen in op de verrassende effecten van het gebruik van de kringlooptechniek ‘mulchen’ voor de bodem en we laten je meegenieten van de Vlaanderen Circulair-experten video over het belang van diversiteit in bodemleven, bodemstructuur en bodemtype, en de planten die erop groeien.
Dit hebben we voor jou in petto: 

 

Hou onze social media kanalen in de gaten!