Welke grassoort sluit aan bij jouw (kringloop)behoefte?

Welke grassoort sluit aan bij jouw (kringloop)behoefte?

In het voorjaar en tijdens de nazomer (met een temperatuur van boven de 15 graden) is het ideaal om gazon aan te leggen. Maar welke grassoort past het best bij jouw (kringloop)behoefte? Onze thuiskringloop-expert gaat er dieper op in. 

We kunnen – globaal genomen – een onderscheid maken tussen 4 verschillende soorten gazongras. Elk soort gazongras is een mengeling van verschillende grassoorten. Zo ga je voorbereid naar het tuincentrum voor je graszaad:

  1. Sport- en speelgazon. Dit gras bevat 40 à 50 % van het snelgroeiende Engels raaigras aangevuld met veldbeemdgras en vaak ook roodzwenkgras. Dit gazon kan heel wat betreding aan, groeit snel en vraagt dus flink wat maaiwerk. Het verkleurt nogal snel van zodra er zich een droge periode aandient.
  2. Siergazon. Hierin is het aandeel roodzwenkgras hoog, maar er zit ook 20 à 30 % veldbeemdgras bij en ook een kleine hoeveelheid Engels raaigras. Dit grastype is bestemd voor normaal gezinsgebruik, het gras groeit minder snel dus je zal minder vaak moeten maaien. Problemen bij droogte zijn er soms.
  3. Onderhoudsarme mengsels bestaan hoofdzakelijk uit roodzwenkgras, aangevuld met schapengras, hardzwenkgras of fakkelgras. Deze soorten groeien allemaal relatief traag, de maaifrequentie is opvallend kleiner en het moet al wekenlang kurkdroog zijn vooraleer dit gazontype een krimp geeft. 
  4. Na het verticuteren van een gazon kan herstel noodzakelijk zijn. Voor het herstellen van kale plekken kan het graszaadmengsel gebruikt worden waarmee het gazon oorspronkelijk ingezaaid werd. Maar er bestaan ook herstelmengsels waarin een heleboel grassoorten en -rassen samen verwerkt zitten.
  5. Niet inzaaien? Wie voldoende geduld oefent, zal merken dat elk stukje blote grond door gras of bloemen zal worden ingenomen, ook als je niets inzaait. Start gewoon met die onkruidlaag te maaien en je creëert zo je eigen grasmat. Deze aanpak vraagt enerzijds wat meer tijd, maar anderzijds ben je dan wel zeker dat de planten die er groeien prima geschikt zijn voor jouw bodem. De kans dat die planten de geest gaan geven bij droogte is dan ook een pak kleiner. 

PS: Wist je dat een compostgift bij de aanleg van het gazon een unieke kans is om de bodem voor meerdere jaren te verbeteren. Eens het gazon gezaaid is, kan je geen ingrijpende bodemverbetering meer uitvoeren. Het is dus hét moment. Hoe je dat precies aanpakt en hoeveel compost je hiervoor nodig hebt, lees je hier. 

Ontdek meer over de kringlooptechniek duurzaam grasbeheer

Lees meer over duurzaam grasbeheer