Vlaco vzw viert 25 jaar biologische kringloop!

kjlkVlaco vzw viert vandaag haar 25-jarig bestaan met een symposium in het congrescentrum LAMOT.  Het geheel wordt gepresenteerd door niemand minder dan Lieven Scheire met toespraken van onder andere administrateur-generaal van OVAM Henny De Baets. Het redden van restjes, resultaten van 25 compost- en digestaatproeven of de positieve impact van compostering en vergisting op ons klimaat, het zijn slechts enkele voorbeelden van de boeiende workshops die de rest van het programma vullen.  

“De uitdaging is groot, maar de ambities zijn nog groter”, zegt coördinator van Vlaco vzw Kristel Vandenbroek over het vieren van 25-jaar biologische kringloop. “De compostering en vergisting in Vlaanderen hebben vandaag een potentieel om 1 miljoen ton CO2-equivalenten te besparen. Dat komt overeen met de uitstoot van 660.000 auto’s per jaar. Bovendien zet een Vlaamse biogasinstallatie jaarlijks gemiddeld 45.000 organisch-biologische afvalstromen om tot diverse kwaliteitsvolle meststoffen en bodemverbeteraars maar ook 40 GWh groene energie. Dat is het equivalent van de energieconsumptie van meer dan 1.600 gezinnen. In de klimaatdiscussie of in het kader van de burgemeesterconvenanten speelt onze sector dus geen onbelangrijke rol.

 Vandenbroek benadrukt dat het kringloopmodel van Vlaanderen inspiratie biedt voor heel Europa. “In Vlaanderen kiezen we voor een duurzaam kringloopmodel waarbij gescheiden inzameling, composteringvergisting en gebruik van compost en digestaat centraal staan. Meer halen uit de biologische kringloop dus, en daarmee hebben we ook de interesse van Europa gewekt.”

 Maar ook wat betreft thuiskringlopen liegen de cijfers niet. “Vandaag doet 52% van de Vlamingen aan thuiscomposteren”, vertelt Vandenbroek. “We blijven hier op inzetten met Vlaco door lesgevers, kringloopkrachten en vrijwilligers op te leiden in de kunst van het composteren of in bijvoorbeeld het redden van restjes.”

Rudy Meeus, voorzitter van Vlaco vult aan: “Met het onderwerp van dit symposium ‘De biologische kringloop, fundament van de circulaire economie’, legt Vlaco de focus op haar kernboodschap: meer halen uit de biologische kringloop. Op naar de volgende 25 jaar!​”, besluit hij.