Vlaco moedigt al haar leden, bedrijven, NGO's, onderzoekers én burgers aan om bodemmanifest te ondertekenen!

Het is tijd voor actie!

... een technisch verslag dat in november 2015 op basis van gemeenschappelijk onderzoek van de Europese Commissie en het Noorse Instituut voor Bio-economisch onderzoek gepubliceerd werd, wees uit dat de CO₂-uitstoot door het verlies van organische stof in de bodem in de EU maar liefst 173 miljoen ton CO₂/jaar bedraagt!

Dit betekent dat de EU, na Indonesië en voor de Russische Federatie, 's werelds op één na grootste emissie-hotspot door organische bodemaantasting is en dit voornamelijk veroorzaakt door menselijke activiteiten.

Dáárom lanceerden het Europees Compostnetwerk (ECN) en het Italiaanse CIC het manifest S.O.S. Soil Initiative "Save Organics in Soil”  op het ISWA-wereldcongres in Bilbao in oktober jl.

Doel manifest

Het belang van organisch materiaal in de bodem onderstrepen, om beleidsmakers aan te moedigen instrumenten te ontwikkelen om Europa dichter bij de uitvoering van duurzame, klimaatbestendige en bodembeheerpraktische doelstellingen te brengen. 

U kunt helpen, door het manifest te ondertekenen!

Online tekenen, kan in een vingerknip door op deze knop te klikken:

 

Teken het manifest hier

Samen met u, gaan wij met het manifest voor een toekomst waarbij o.a. volgende prioriteiten worden gesteld: 

1.    Bescherming van de bestaande koolstofvoorraden van koolstofrijke bodems
Het is een prioriteit om ervoor te zorgen dat de resterende koolstofrijke bodems - waar ze ook in Europa voorkomen - beschermd worden. Dit door te voorkomen dat de onder blijvend grasland liggende gronden worden geploegd en door het minimaliseren van verdere koolstofverliezen uit gecultiveerde koolstofrijke bodems. 

2.    Behoud van organisch materiaal in de bodem door het respecteren van de biologische cyclus 
Daarom is het belangrijk dat het toevoegen van gestabiliseerd organisch materiaal van gegarandeerde kwaliteit afkomstig van de biologische verwerking van duurzame biomassa (bv. bioafval) wordt gepromoot. 

3.    Verlies aan organische stof in de bodem, óp alle bodems, tot een minimum beperken en de hoeveelheid organische stof in de bodem vergroten

4.    Bevordering van het gebruik van gerecycleerde nutriënten en een efficiënter beheer van voedingsstoffen op landbouwgrond. 

 

De bodem dankt u!