Trends in selectieve inzameling en verwerking in Vlaanderen

 x biologische verwerking

De biologische verwerking heeft in Vlaanderen in 2018 bijna 3.5 miljoen ton input verwerkt. Ruim 2.3 miljoen ton input is verwerkt in de vergisting, meer dan 850.000 ton in compostering en bijna 260.000 ton in biothermisch drogen. In totaal is dit ruim 180.000 ton meer dan in 2017. 

Verwerkte hoeveelheden per technologie in Vlaanderen
Verwerkte hoeveelheden per technologie in 2018 (Vlaanderen)

Er zijn in 2018 zowel meer groenafval, organisch-biologisch bedrijfsafval, mest en energiegewassen verwerkt. Voor gft wordt er een lichte daling vastgesteld. De trend van de voorgaande jaren wordt hiermee verdergezet.

 

Inzameling groenafval in dalende lijn terwijl verwerkte hoeveelheden groenafval stijgen

Selectieve inzameling en verwerking in Vlaanderen (periode 1989-2018)

Selectieve inzameling en verwerking in Vlaanderen (periode 1989-2018)

Opmerkelijk voor het groenafval is dat de selectieve inzameling van groenafval door lokale besturen eerder een dalende lijn vertoont. Terwijl de verwerkte hoeveelheden groenafval in stijgende lijn gaan.

In 2014 zaten inzameling en verwerking nog op hetzelfde niveau, nl. ongeveer 450.000 ton. In 2015 werd er nog 420.000 ton selectief ingezameld door de lokale besturen en werd er bijna 520.000 ton groenafval gecomposteerd op de groencomposteringen. De hoeveelheid groenafval die selectief is ingezameld in 2017 is op ongeveer hetzelfde niveau gebleven. In 2018 werd er echter meer dan 630.000 ton groenafval verwerkt op de groencompostering. Dit betekent dat er mogelijk meer groenafval van bedrijven wordt verwerkt. Mogelijk is er ook meer rechtstreekse aanvoer op de compostering, bv. via tuinaannemers.

Vergelijking van de inzamelcijfers voor groenafval van lokale besturen en verwerkte hoeveelheden groenafval op de groencompostering (periode 2008-2018)
Vergelijking van de inzamelcijfers voor groenafval van lokale besturen en verwerkte hoeveelheden groenafval op de groencompostering (periode 2008-2018)

Meer info over compost en digestaatgebruik

Lees hier meer over compost en digestaat

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018