Tijd voor de zomersnoei (én een slimme truc voor de verwerking van je takkenresten)!

Tijd voor de zomersnoei! Dit moet je weten

De snoei bij (fruit)bomen, struiken en sierhoutigen kan opgedeeld worden in twee soorten, namelijk de wintersnoei en de zomersnoei. De zwaarste snoei gebeurt meestal in de winter. In de winter is er vaak meer tijd en kan je als snoeier de boomstructuur beter inschatten. De wintersnoei is een vormsnoei: je bepaalt hoe de boom zich verder zal ontwikkelen. De zomersnoei daarentegen heeft vooral als doel om de groei van planten en bomen te remmen en de vruchtontwikkeling te bevorderen. In sommige gevallen is een combinatie van beiden het meest aangewezen.

Slimme tip om je zomersnoeiresten makkelijk thuis te composteren

’s Zomers zijn de weggesnoeide takken vaak zo fijn dat je ze eenvoudig met de grasmaaier in fijne stukjes kan vermalen. De met bladeren begroeide takjes zijn ideaal om te composteren. Als ze voldoende fijn vermalen zijn, zullen de snippers de temperatuur in je thuiscompostering flink de hoogte injagen. De hakselaar mag dus gerust op stal blijven en je hoeft niet met je snoeiresten naar het recyclagepark.   

Welke planten en bomen komen in aanmerking voor de zomersnoei?

In veel tuinen bestaat een groot deel van de tuinresten uit haagscheersel. Snelgroeiende hagen zoals ligusterhaag, snoei je best twee maal per jaar. De haag blijft dan mooi strak, het scheren zelf gaat vlotter en het korte en fijne scheersel laat zich makkelijk verzamelen en composteren. 

Het snoeien van bomen beperkt zich in de zomer meestal tot het wegnemen van dode of kruisende takken, waterloten of vervelende scheuten. Ook deze zijn perfect composteerbaar. Zijn het dunne twijgjes zoals bij het haagscheersel, dan kan je hier ook de grasmachine gebruiken om ze te vermalen. Als de takken iets dikker zijn, zal je wel beroep moeten doen op een hakselaar om ze te versnipperen tot composteerbaar materiaal.

Welke periode is ideaal voor een zomersnoei?

Bij het officiële begin van de zomer stopt de lengtegroei van bijna alle houtige gewassen. Vanaf de 2de helft van juni kan je je struiken en bomen dus een zomersnoeibeurt geven. Je kan daarmee doorgaan tot een maand voor het vallen van het blad. Snoei je toch langer door, dan hebben snoeiwonden vaak onvoldoende tijd om nog voor de winterrust terug dicht te groeien. Dit vergroot het risico op ziektes en schimmelinfecties. 

Als je bij hagen de eerste snoeibeurt uitstelt tot mei of juni, rem je ook de groeikracht van je haag. De totale hoeveelheid haagscheersel bij twee snoeibeurten is daarom kleiner dan bij een enkele. Traaggroeiende hagen zoals beuk, haagbeuk of taxus hoef je slechts eenmaal te scheren. Ook dit scheersel kan zo naar de compostbak.

Meer weten over het thuis verwerken van snoeiresten?

Lees hier meer over snoeihoutverwerking