Roetschorsziekte, gooit deze schimmel roet in het eten?

Roetschorsziekte bij esdoorns

Wat is het?

Roetschorsziekte is een zeldzame schimmelziekte bij bomen (voornamelijk esdoorns) die kan leiden tot het afsterven ervan. Het voornaamste risico voor de volksgezondheid doet zich voor bij het vellen en/of verkleinen van het aangetaste hout. Door de behandeling van het hout worden immers de sporen verspreid, die problemen kunnen veroorzaken bij de luchtwegen. Volgens de literatuur is dit te vergelijken met de impact van asbest. De aangetaste bomen worden op een professionele composteerinstallaties best niet aanvaard, omwille van de risico’s op verspreiding van de sporen bij de verkleining van het hout. Momenteel werkt OVAM, samen met verschillende andere overheidsdiensten, een fiche rond roetschorsziekte uit waarin de verwerkingsvoorwaarden duidelijk geformuleerd worden.

Geadviseerde verwerking van aangetast hout

De geadviseerde verwerking is en blijft voorlopig dat het hout best wordt verbrand en niet afgevoerd naar compostering, omwille van het hierboven vermelde risico bij het verkleinen van het materiaal. Het voornaamste risico naar volksgezondheid doet zich verder énkel voor tijdens het vellen en/of verkleinen van het aangetaste hout. Tijdens deze activiteiten worden best de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen (luchtwegenbescherming). Na het kappen is het mogelijk om het aangetaste hout te laten liggen, vooraleer het naar verbranding wordt gestuurd. 


De omvang van het probleem blijkt echter minder groot dan in eerste instantie gedacht. Tot hiertoe gaat het om occasionele gevallen.