Relancemiddelen voor KMO’s in bio-economie

VLAIO bracht recent een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid voor KMO’s in de bio-economie onder de aandacht.

Zoals ook wordt duidelijk gemaakt in dit YouTube-filmpje worden Europese Relancemiddelen ter beschikking gesteld van kleine en middelgrote ondernemingen die innovatief bezig zijn met bio-gebaseerde toepassingen.
Zo kunnen KMO’s in industrie en primaire landbouw een steunaanvraag doen om in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur – VITO, Inagro, Bio Base Europe Pilot Plant, ILVO, universiteiten, hogescholen, en de diverse proefcentra – een traject te doorlopen dat hen ondersteunt bij de evaluatie van een bio-gebaseerde toepassing (product of dienst). Zo bedraagt het steunpercentage 35 à 45% en is het steunbedrag gelegen tussen 20.000 en 100.000 euro.

Tabel piloottrajecten
 

De focus dient in deze projecten te liggen op het verifiëren van de opschaalbaarheid van bio-gebaseerd materiaal door opschalings- of demo-activiteiten. Dergelijke ondersteuning kan voor KMO’s onder de Vlaco-leden interessant zijn om bijvoorbeeld differentiaties te ontwikkelen in compostproducten voor potgronden e.a. substraten of toepassingen. Sowieso moet het om onderzoek naar bio-producten gaan in het TRL (Technology Readiness Level) 4-7. Dit wil zeggen dat er voldoende maturiteit voorhanden is bij de start van het project (proof of concept op experimentele schaal), maar dat er nog geen commerciële uitrol mogelijk is.

Vanaf 13 september kunnen de projecten ingediend worden. Meer info vindt u tevens op de VLAIO-website. Vlaco ondersteunt haar leden graag bij eventuele projectaanvragen. Neem dus zeker contact op als u interesse heeft.

Meer info: christophe.boogaerts@vlaco.be