Meer bedrijven onder certificering

Aantal gecertificeerde bedrijven neemt toe

Sinds 2014 is Vlaco erkend als certificeringsinstelling. De eerste Vlaco-labels voor compost werden echter al in de jaren ’90 afgeleverd. In 2006 is de eerste opvolging bij vergistingsinstallaties gestart. Het aantal opgevolgde bedrijven blijft jaar na jaar groeien. Ook in 2019 zijn enkele kleinere composteringen en 2 nieuwe vergistingsinstallaties aangesloten.

Groei blijft zich doorzetten

Door deze groei sneuvelden in 2019 opnieuw records. Er werden in totaal 112 bedrijfsaudits uitgevoerd en er zijn maar liefst 572 stalen genomen. 

Erkenningen Vlaco en externe audits in 2019

Verwerkingsinstallaties van organisch-biologische afvalstoffen die hun eindproducten wensen af te zetten als meststof of bodemverbeterend middel (zoals compost- en digestaatproducten), worden door de Vlaamse wetgeving verplicht om te beschikken over een keuringsattest.

Sinds 2014 beschikt Vlaco over de erkenning als certificeringsinstelling om keuringsattesten af te leveren aan de verwerkende bedrijven. Naast de kwaliteitsopvolging als wettelijke verplichting in Vlaanderen, voert Vlaco ook bijkomende evaluatie uit van de bedrijven volgens het ECN-QAS, voluit het “European Compost Network Quality Assurance Scheme”.

Volgens VLAREL moeten alle monsternames van compost- en digestaatproducten die bepalend zijn voor het omslagpunt van afval naar grondstof (erkenning via OVAM), mest(stoffen) in het kader van het Mestdecreet (erkenning via Mestbank) en bacteriologische analyses in het kader van de Europese Verordening Dierlijke Bijproducten door een erkend staalnemer worden uitgevoerd.

Hiervoor beschikt Vlaco al sinds 2014 over de nodige erkenningen. Om de erkenningen te behouden gebeuren er jaarlijks audits en neemt Vlaco deel aan ringtesten. 

  • Onaangekondigde controle door Vito van de monstername op 19/6/2019 (erkenning meststoffen/bodemverbeterende middelen)
  • VITO opvolgingsaudit (veldaudit en administratieve audit) in januari 2020 voor de erkenning als certificeringsinstelling.
  • Technische proef monstername mest op 27/3/2019

Kwaliteitscontrole en certificering in cijfers

Cijfers certificering

 

Evolutie aantal keuringsattesten
Grafiek 1. Evolutie aantal staalnames

 

 

Lees hier meer over de onafhankelijke certificering van Vlaco 

 

>> Terug naar het jaarverslag 2019