Je gazon mulchmaaien = topper voor biodiversiteit

Mulchmaaien levert biodiversiteit heel wat op

Een gezonder gazon én een beter klimaat? Ook jíj kan een verschil maken. Gewoon in je achtertuin. Denk voor je gazon bijvoorbeeld ook eens aan mulchmaaien. Het levert de biodiversiteit heel wat op. Door te mulchmaaien, voed je de bodem en stimuleer je het bodemleven. 


... en zo kunnen er door mulchmaaien onder dit kindervoetje maar liefst tienduizenden bodemdiertjes zitten! Een gezonde bodem kenmerkt zich door bodemdiertjes die rijk zijn in aantal en in soorten. 

Welke bodemdiertjes tref je in een gezonde bodem zoal aan onder één voetstap:

⦁    eencelligen
⦁    aaltjes
⦁    mijten
⦁    springstaarten
⦁    raderdiertjes
⦁    borstelwormen
⦁    miljoenpoten
⦁    regenwormen
⦁    slak
⦁    pissebed
⦁    duizendpoot
⦁    spin

Kringlooptechnieken in de tuin 

Je tuin volgens de kringloopprincipes beheren, trekt altijd meer insecten, vogels, kleine zoogdieren en bodemleven aan. Hoe rijker en diverser je fauna en flora, hoe beter je tuin bovendien bestand is tegen externe bedreigingen zoals plagen en extreme weersomstandigheden. In een strooisellaag zitten gigantisch veel kleine tot heel kleine beestjes. 

Mulchmaaien is een kringlooptechniek

In een gezonde bodem krioelt het van het leven. Net zo voor gazon dat je mulchmaait. Er ontstaat een wisselwerking met het bodemleven. Een met biociden behandeld gazon is misschien mooi voor biljartliefhebbers, maar die manier van gazonbeheer is nefast voor het bodemleven. Als daarentegen grassprietjes die vol vocht en voedingsstoffen zitten, versnipperd tussen het gazon achterblijven (wat er gebeurt als je mulchmaait), dan gaat het bodemleven aan het werk en komt de vertering op gang. Een goed gevoed bodemleven is het fijne gevolg. 

 

Lees meer over mulchmaaien

Ontdek hier meer over mulchmaaien