Jaarverslag Vlaco vzw 2021

Jaarverslag 2021

2021 was een jaar dat - net zoals het jaar ervoor - overschaduwd werd door de corona-pandemie. Echter, dat weerhield Vlaco er niet van om ook van 2021 een boeiend jaar te maken. Ontdek hier (in blogformaat) wat we het voorbije jaar allemaal gerealiseerd hebben.

Ook in 2021 zette Vlaco heel wat stappen in de goede richting. Te beginnen bij de cijfers rond selectieve inzameling en verwerking. Die bleken voor de vergisters voor het eerst sinds jaren lager te zijn, maar groen- en gft-compostering ging er dan weer wel sterk op vooruit. En dat blijkt ook het geval te zijn voor de meerwaarden die eindproducten bieden. Daarover lees je hier meer. 

Wat de verkoop van compost en digestaat betreft, daar bleef de afzet van compost in 2021 stabiel tegenover de voorbije jaren. Digestaat werd dan weer minder afgezet dan de voorbije jaren.

Het is geen geheim dat Vlaco al jaren inzet op onderzoek, en dat was in 2021 niet anders. Zo onderzochten we de bruikbaarheid van digestaatproducten als gazonmeststof en bekeken we de opties van compost als veenvervanging. Wat het aantal kwaliteitscontroles betreft, dat blijft - net zoals de afzet - mooi stabiel voor compost. Voor vergisting nam het aantal dan weer af, wat te wijten is aan verschillende factoren. 

Daarnaast blikt ook het team thuiskringlopen terug op een mooi (digitaal) parcours in 2021. Zo maakte het handig gebruik van alle digitale mogelijkheden die 'dankzij' corona nog meer naar voren werden geschoven. Vlaco organiseerde bijvoorbeeld een webinar tijdens de Internationale dag tegen Voedselverlies (IDAFLW) en legde in een podcast uit waarom er geen 'kromkommer' bestaat. In dit artikel vind je hierover meer info terug. 

Ook 'live' bleef Vlaco opleidingen organiseren. Zo kregen we in 2021 de vraag van AgODi (Agentschap voor onderwijsdiensten van de Vlaamse overheid) om voor hun startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo)’ een reeks schoolmoestuinbegeleiders op te leiden. En daar gingen we graag op in. Hoe? Dat lees je hier

Hier vind je het volledige jaarverslag.. in blogformaat!