SYNECO

Vlaco startte op 1 november 2012 het twee jaar durende SYNECO-traject op. Dit is een VIS-traject ondersteund door het IWT, die via deze subsidiëring vraaggedreven onderzoekstrajecten ondersteunen. Via innovatie wordt op korte temijn een veranderingsproces bij de doelgroepbedrijven opgestart en een duidelijke economische meerwaarde gerealiseerd. Concreet wil Vlaco met SYNECO de composteringssector ondersteunen en begeleiden in een transitie naar afzet van zowel een kwalitatief hoogstaande compost als een afzet van biomassa die inzetbaar is voor de productie van groene energie. Hiervoor doet Vlaco een beroep op de onderzoeksinstellingen Ilvo en KU Leuven.

De effectieve overstap naar een intensievere compostering met minder structuurmateriaal heeft, rekening houdend met de aanbevelingen in dit rapport, een impact op de kosten en baten. Niet in het minst als een additionele investering aangewezen zou blijken om de hoogst renderende synergie tussen kwalitatieve compost en biomassa te bereiken. SYNECO stelde zich o.a. tot doel om voor de groencomposteerders een tool te ontwikkelen en ter beschikking te stellen om de ideale keuzen te maken inzake investeringen en biomassa-afzet met het oog op een maximale netto cashflow: www.remiweb.be.

partners
Links
Bijlagen