Preventie-Evaluatie onderzoek

De OVAM bevraagt periodiek via een enquête 500 Vlaamse gezinnen om de huidige situatie te achterhalen op het vlak van gedrag en houding ten aanzien van preventie en selectieve inzameling van gft- en groenafval, KGA en AEEA. 

De resultaten tonen aan dat er reeds veel wordt thuisgecomposteerd, naast het gebruik van andere preventiemaatregelen voor de organische stromen. De wijze waarop men thuiscomposteert kan nog verbeterd worden. 
KGA en AEEA vinden over het algemeen hun weg naar de juiste bestemmingen als containerpark en kringloopwinkel. 

In 2011 werd dit onderzoek herhaald. Vlaco is hierbij nauw betrokken in de adviescommissie.

Wanneer we vergelijken met de resultaten uit 2006, stellen we vast dat zowel m.b.t. het sorteren van afval als m.b.t. afvalpreventie voor bijna elke stelling een betere score wordt bekomen. Daarmee lijken de resultaten uit te wijzen dat men nog meer belang hecht aan het zo goed mogelijk sorteren, de respondenten zich nog meer bewust zijn van het belang van sorteren voor het milieu en meer dan in 2006 een voortrekker willen zijn wanneer het op sorteren aankomt. Bovendien ziet men – nog meer dan in 2006 – het belang in van afvalpreventie in het kader van zowel een ecologische doelstelling als ter beperking van het huishoudelijke afval.

Het definitieve rapport 'Evaluatieonderzoek materialenkringloop gft- en groenafval' is terug te vinden op de OVAM website.