Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

ANBLNE (departement Omgeving), Natuurpunt en Corridor nemen het initiatief een drie jaar durende Green Deal op te starten met als doel de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken.

Ondertekening Green Deal  Ondertekening groep

Op donderdag 20 september 2018 ging de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit van start. Deze Green Deal – een initiatief van het Vlaamse Departement voor Omgeving, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor – heeft als doel de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken.

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit probeert de drempels weg te werken en de opportuniteiten van een hogere biodiversiteit (op de werkvloer) in de verf te zetten. 

Bij de start van deze Green Deal werden enkele ambitieuze doelen gesteld. Tegen september 2021 moeten bij minimaal 100 bedrijven, organisaties of lokale besturen voor zo’n 1.500 ha bedrijventerreinen natuurvriendelijke beheersplannen opgesteld zijn, waarbij op 1.250 ha bedrijventerreinen permanente of tijdelijke natuur ingericht zou worden. Ondertussen hebben 133 bedrijven zich geëngageerd om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te (helpen) verhogen.

Het doel van 1.250 ha werd door deze deelnemers ruimschoots gerealiseerd. Alle engagementen samen zijn goed voor zo’n  1.900ha natuurvriendelijke inrichting en beheer. 
 

De rol van Vlaco in deze Green Deal

Vlaco neemt deel aan deze Green Deal als ondersteunende en adviserende partij, waarbij volgende engagementen werden aangegaan:

  • Het promoten van het actieplan bedrijven en biodiversiteit, met bewustmaking van het belang en de voordelen van biodiversiteit op bedrijfsterreinen
  • Gerichte info naar bedrijven: “Wat met groen- en keukenafval?”
  • Verbinding maken met lokale leveranciers van kwaliteitsvolle bodemverbeteraars (compost), meststoffen (gedroogd digestaat pellets) en duurzame potgronden
  • Mogelijkheid tot de opzet van 2 à 3 “demomomenten” met …
  • Gratis levering compost en/of gedroogd digestaat;
  • Advisering over gebruik & dosissen compost, digestaat en potgrond
  • Bevestiging van voetafdruk-besparing (ton CO2-equivalenten) door productgebruik met behulp van CO2-tool
  • Inzet van lesgevers (kringloopkrachten) & lespakketten/brochures rond verhoogde diversiteit: insectenhotels, takkenrillen, onderhoudsarm of kostenbesparend terreinbeheer (vaste planten, bodembedekkers, mulchmaaien, mulchen,…)
  • Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk van de Green Deal (minimaal 2)
  • Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website te plaatsen

Lees hier meer over deze Green Deal

 

Meer info over compost en digestaatgebruik

Lees hier meer over compost en digestaat

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018

 

Links