Deelproject C12.1 – verminderen van plasticvervuiling in de serreloofstromen van diverse vruchtgroenten (2020 -2023)

Ontdek meer over Deelproject C12.1 – Problematiek van plastics in serreteelt (2020 -2023)

Vlaco onderzoekt de haalbaarheid van het verminderen van plasticvervuiling in de serreloofstromen van diverse vruchtgroenten. De aanwezigheid van niet afbreekbare clips en touwen is een beperkende factor voor de recyclage van het serreloof.

We bekijken hoe meer serreloof (met/zonder composteerbaar bindmateriaal) in professionele composteringssites in Vlaanderen verwerkt kan worden om het verbranden van serreloof te vermijden.
In de loop van 2021 zal een ‘matrix’ van de verschillende serreteeltmethoden en -materialen (inclusief composteerbare) voor de vruchtgroenten – met focus op tomaat en paprika – worden opgesteld alsook de mogelijke afvoerpistes van het loof. Er zal ook een eerste K/B-analyse aan gekoppeld worden. In 2021 en 2022 worden serreteelt- en composteerproeven voorzien.

Betrokken partners en stakeholders: OVAM, Vlaco en leden composteerders, Boerenbond Innovatiesteunpunt, PSKW, PCH

 

Ontdek meer over Cmartlife

Afbeelding verwijderd.