Eindproducten van de vergisting

Door mechanische scheiding van ruw digestaat ontstaat een dikke fractie en een dunne fractie digestaat. De dikke fractie kan worden ingedroogd met restwarmte van de warmtekrachtkoppeling (gasmotor) tot gedroogd digestaat. Ook ruw digestaat kan rechtstreeks worden ingedroogd. De dunne fractie na scheiding is rechtstreeks bruikbaar als vloeibare meststof, maar wordt in een aantal gevallen ook nog verder behandeld in een biologische zuivering tot effluent. Via filtratie en omgekeerde osmose kan ook loosbaar water en een nutriëntenconcentraat worden bekomen. 

Alle eindproducten van de vergisting en nabehandeling worden apart opgevolgd in de Vlaco-kwaliteitscontrole. 

De mogelijke eindproducten van de nabehandeling van digestaat op een rijtje: 

Mogelijke eindproducten
Ruw digestaat
Dunne fractie digestaat
Dikke fractie digestaat
Effluent na biologische zuivering van dunne fractie digestaat
Concentraat na filtratie dunne fractie digestaat
Thermisch gedroogd digestaat
Biothermisch gedroogde OBA-mest
Biothermisch gedroogd organisch bodemverbeterend middel

De recyclage van de organisch-biologische afvalstoffen is pas zinvol als de eindproducten nuttig gebruikt kunnen worden. En daarbij is het belangrijk dat we:

  • de kwaliteit van de producten kennen en garanderen. Dit gebeurt via de integrale kwaliteitsopvolging door Vlaco. Deze bestaat uit controles op de aanvoer van inputstromen, het proces, de eindproductkwaliteit en de duurzame toepassing. Deze kwaliteitsopvolging draagt bij tot het positief imago van het eindproduct.
  • de toepassingsmogelijkheden aantonen. Het onderzoeksprogramma van Vlaco vzw onderzoekt de mogelijkheden, de voordelen en de eigenschappen van elk product.

Productkennis is meer dan een analyseresultaat van de producten. Verkopers moeten informatie kunnen geven over de beschikbaarheid van de nutriënten, de stabiliteit van de koolstof, de voordelen ten opzichte van alternatieven, …

Vlaco vzw ondersteunt de producenten daarbij via haar onderzoeksprogramma. Voor gft- en groencompost bouwden we de afgelopen 19 jaar een gamma van onderzoeken uit. Ook onderzoeken met andere eindproducten (digestaat, biothermische gedroogde oba-mest, thermisch gedroogd digestaat, …) zijn opgestart. Het DIMA-project (DIgestaat op MAat) onderzoekt welke digestaatproducten in aanmerking komen voor standaardisering. 

potten eindproducten

Meer weten over digestaat? 

Ontdek hier meer over de gecertificeerde, kwaliteitsvolle organische meststof digestaat.

Bijlagen