Composteren van biomassareststromen op boerderijniveau (C12.3)

 Composteren van biomassareststromen op boerderijniveau (C12.3)

Dit deelproject onderzoekt de haalbaarheid en criteria voor compostering op de boerderij van oogstresten, houtige fracties en maaisel van natuurbeheer. Een dubbele winst is het doel: meer bioafval inzetten in combinatie met een beter bodembeheer. 


In 2021 wordt voornamelijk de definitie en het wetgevend kader rond boerderijcompostering door de bevoegde overheden verder op punt gesteld. In een later stadium zullen verschillende onderzoeksinstellingen de praktische uitwerking en demonstratie van projecten kunnen uitwerken. 

Betrokken partners en stakeholders: OVAM, Vlaco, VLM, departement L&V en de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, PCG, PSKW, ILVO, Inagro, ANB, Natuurpunt 

 

Ontdek meer over Cmartlife

Afbeelding verwijderd.