Composteren op school

De lessenpakketten voor scholen zijn met de jaren uitgebreid naar niet alleen composteren maar ook kringlooptechnieken en voedselverspilling voorkomen.

composteren op school

Composteren met kinderen: handleiding voor de leerkracht

Composteren met kinderen

Met dit lespakket wensen de OVAM en Vlaco de scholen en de compostmeesters materiaal aan te reiken dat bruikbaar is in verschillende situaties. Daarbij hebben we aandacht besteed aan  de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
Het pakket bevat zes mappen:

 • één map voor het kleuteronderwijs,
 • één voor elke graad van het basisonderwijs,
 • een handleiding
 • en een map Werkbladen en tekeningen.

Ontdek het pakket in deze link. Veel plezier ermee!

Composteren voor kinderen

Composteerproeces

De belangrijkste doelstellingen van deze vorming zijn om de kinderen …

 • kennis te laten maken met het composteringsproces.
 • kennis te laten maken met de verschillende bodemdiertjes.
 • aan te zetten om hun afval te sorteren.
 • aan te zetten tot het creatief gebruiken van zelf geproduceerde organische resten.
 • kennis te laten maken met het idee van de natuurlijke kringloop. Verwondering en respect voor de natuur creëren.

Deze vorming is geschikt voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs.

Breng de kringloop in eigen kweek

​​​​Perspotje

In een gezonde bodem groeien groenten of gewassen graag en goed. Maar hoe begin je eraan? Tijdens deze sessie kom je meer te weten over de bodem aan de hand van proefjes. We staan ook stil bij eenvoudige teelttechnieken zoals perspotjes maken, zaaien en verplanten, bodemverbetering ... Je ontdekt waarom spitten passé is en welke kringlooptechniek schoffelen tot een minimum herleidt.

Reken er maar op dat de insecten, bodemdiertjes, planten … in je tuin er voordeel uit halen dat jij kringlooptechnieken toepast. Zo simpel kan het zijn om je steentje bij te dragen voor de biodiversiteit. Tenslotte geven we de oogstresten een nieuw leven.

Deze workshop is gericht aan leraren eerste graad secundair onderwijs A- en B-stroom (vak techniek - STEM) en de derde graad basisonderwijs. Vraag naar een Vlaco-lesgever bij interesse.

Wat (w)eet je van onze planten?

Testje transpiratie planten

De belangrijkste doelstellingen van deze vorming zijn om de kinderen …

 • kennis te laten maken met het idee van de natuurlijke kringloop. Verwondering en respect voor de natuur creëren.
 • goesting geven om toch iets te ondernemen.
 • kennis en inzichten bij te brengen over het belang van plantaardige, seizoensgebonden en lokale voeding in functie van behoud van grondstoffen en vermindering van de gevolgen van het gebruik hiervan.
 • inzicht in groei van planten (experimenten) bij te brengen.

Deze vorming is geschikt voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs.

Workshop tegen voedselverspilling

workshop tegen voedselverspilling

Deze interactieve workshop 'Pak voedselverspilling aan met Bart de banaan', leert de leerlingen aan de hand van vijf spelletjes, hoe ze voedselverspilling thuis kunnen tegengaan. We zetten in op gedragsverandering om hen de helden te maken die thuis voeding van de vuilbak redden.

De focus ligt op de problematiek van de voedselverspilling thuis. Door hun aantal behoren de huishoudens immers tot de grote voedselverspillers.

Deze vorming is geschikt voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs.

Composteren in het secundair: Biochemie van het composteren

Deze invulfiches 'Compost: van tuin- en keukenresten tot grondstof' bevatten een 25-tal opdrachten, verdeeld over vijf rubrieken: probleemstelling, ontwerp, compost maken, compost gebruiken, evalueer. Dit lessenpakket is bruikbaar voor techniek in de lagere graad secundair onderwijs.

Ontdek de invulfiches via deze link. Veel plezier ermee!

Composteren in het secundair: Techno-kidts

Dit lessenpakket biedt ondersteuning voor leerkrachten om bij de leerlingen interesse op te wekken voor technologie en wetenschap.
Het composteerverhaal is opgedeeld in vier rubrieken: bestudeer; reflecteer; experimenteer; evalueer.

Ontdek het pakket via deze link. Veel plezier ermee!

Composteren in het buitenland: School composting, a manual

De kennis en ervaring die Vlaco uitbouwde in Vlaanderen wordt ook gretig geraadpleegd en toegepast in het buitenland. Het stappenplan composteerprogramma op school van composteerplaats tot sensibilisering van de leerlingen komt aan bod in deze Engelstalige brochure. 

Ontdek de brochure via deze link. Veel plezier ermee!

Meer weten over thuiscomposteren? 

>> Terug naar hoofdpagina Thuiskringlopen