Toekomstpistes voor biomethaan in Vlaanderen: webinars in januari!

Neem deel aan de biomethaan-webinars in januari: Toekomstpistes voor biomethaan in Vlaanderen

Om enkele belangrijke ontwikkelingen en opportuniteiten voor de Vlaamse biomethaan-markt inzichtelijk te maken voor de leden, organiseren Vlaco, Biogas-e en Febiga twee - inhoudelijk verschillende - webinars, respectievelijk op 11/1/2022 en 18/1/2022, telkens van 10u-12u. 

Programma webinars: 

Webinar opnamen

Lees meer

Vlaco zette in een recent blogbericht de belangen, de voordelen en het huidige kader van de biogas- en biomethaansector in Vlaanderen, in de kijker. Dit met het doel in te zoomen op de verschillende troeven van de biogas- en biomethaansector in economische en ecologische termen én de behoefte aan een gunstiger politiek kader voor de sector. Lees hier meer